Joanna Zathey

PicsArt_03-05-10.23.31

Joanna Zathey-Wójcińska – absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego – dyplom z wyróżnieniem. W 2005 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie kameralistyki w klasie prof. Dory Schwarzberg w Accademia di Musica w Pinerolo (Włochy). W 2015 r. uzyskała stopień naukowy doktora sztuki.

Jest laureatką wielu konkursów, w tym:
I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. Fridricha Kuhlaua w Uelzen (Niemcy).
I nagroda oraz nagroda specjalna “Premio Mozart” na Narodowym Konkursie Wykonawczym w Riccione (Włochy).
I nagroda l’Unanimite na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym UFAM w Paryżu w 2005 roku.
I nagroda na III Międzynarodowym Mistrzowskim Konkursie dla Pedagogów Muzyki w Warszawie w 2015 r.

Brała udział w konkursach skrzypcowych, na których otrzymała kilkadziesiąt dyplomów uznania za wyróżniający się akompaniament.

Doskonaliła swoje umiejętności zarówno pianistyczne, jak i kameralne pod kierunkiem takich profesorów jak: Bruno Canino, Włodzimierz Obidowicz, Nelson Goerner, Maria Szwajger-Kułakowska, Andrzej Tatarski, Paul Gulda, Werner Bartschi, Pierre Amoyal, Robert Kabara, Roman Totenberg, Herman Krebbers, Ana Czumaczenko, Wen Sin Yang.

Jest akompaniatorem na letnich kursach mistrzowskich (Żagań, Krzyżowa, Łańcut, Puławy, Żychlin). Prowadzi także warsztaty fortepianowe (Żychlin). Koncertowała w Austrii, Czechach, Francji, Holandii, Islandii, Niemczech, Szwajcarii, Słowacji oraz we Włoszech.

Była oficjalnym pianistą XIII Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (2006), I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Karol Szymanowski in memoriam, Toruń (2007) Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (2014) oraz na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie.

Create a website or blog at WordPress.com
%d bloggers like this: