Tag: artists

Joanna Zathey

Joanna Zathey-Wójcińska – absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego – dyplom z wyróżnieniem. W 2005 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie kameralistyki w klasie prof. Dory Schwarzberg w Accademia di Musica w Pinerolo (Włochy). W 2015 r. uzyskała stopień naukowy doktora sztuki. Jest laureatką wielu

Jarek Nadrzycki

Jarosław Nadrzycki jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu, Uniwersytetu Mozarteum Salzburg oraz Royal Academy of Music w Londynie. Zadebiutował w wieku 12 lat z Orkiestrą Konserwatorium Moskiewskiego w Wielkiej Sali Konserwatorium im. Czajkowskiego w Moskwie. Jest zwycięzcą międzynarodowych konkursów skrzypcowych, m.in. w Erewaniu im. Chaczaturiana (koncert z Orkiestrą Teatru Maryińskiego

Create a website or blog at WordPress.com